CSVN DẸP BIỂU TÌNH.


Author: Nguyễn Đạt Posted on: 2018-06-15
DÙNG XE TĂNG DẸP BIỂU TÌNH, VIỆT CỘNG MƯU ĐỒ THỰC HIỆN "THẢM KỊCH THIÊN AN MÔN" Ở BÌNH THUẬN VÀ TOÀN QUỐC VN


Dùng xe tăng dẹp biểu tình
Trời ơi việt cộng chằng tinh hại đời
Âm mưu bán nước kiếm lời
Đảng Hồ khát máu giết người dân Nam

Mặt người dạ thú gian tham
Buôn dân bán nước chúng làm từ lâu
Chí Minh Hồ tặc dẫn đầu
Duẫn Chinh Đồng Giáp gieo sầu nước non

Hết đời, tai hoạ vẫn còn
Dũng đi Trọng thế chui lòn giặc Hoa
Nhai xương uống máu người ta
Đang tâm bán nước, lột da đồng bào

Bốn phương dân chúng kêu gào
Xác thân tàn tạ khổ nào khổ hơn
Đảng Hồ phản quốc vong ơn
Tiền nhân gây dựng giang sơn huy hoàng

Chệt vào giầy đạp gian san
Tha hồ bóc lột thả dàn khắp nơi
Dân đen than khóc kêu Trời
Trời đâu ngó xuống giống nòi Rồng Tiên

Bao năm hoạn nạn liên miên
Bát cơm chan máu ba miền nước ta
Cộng nô bán xới quốc gia
Bao nhiêu tài sản ông cha tan tành

Oán hờn xông thấu trời xanh
Tương lai diệt chủng sao đành, bạn ơi !
Đứng lên, tranh đấu nơi nơi
Đừng cam chịu sống kiếp Hời tương lai

Đứng lên, giành lại ngày mai
Diệt loài bán nước mặt chai hung tàn
Diệt quân cộng sản ác gian
Cứu nguy tổ quốc giang san phen này

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Thề nguyền chiến đấu đến ngày thành công
Cứu nguy dòng giống Tiên Rồng
Anh hùng hào kiệt oai phong lẫy lừng


Nguyễn Đạt
June 14, 2018