Nhân dân không còn sợ chính quyền đàn áp
Author: Youtube Posted on: 2018-06-15Chính quyền run sợ ra lệnh Công An và bộ đội phải dùng súng đạn để giết dân
Hàng chục loại vũ khí quân dụng được chuyển vào Bình Thuận để "xử" người bạo động