NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦM SÚNG TRONG GIỜ SINH TỬ CỦA QUÊ HƯƠNG
Author: Ngô Minh Hằng Posted on: 2018-06-15
(Dòng tâm huyết, gởi đến những người cầm súng đang phục vụ đảng CS bán nước tại VN. Có súng trong tay, bổn phấn các anh là bảo vệ Dân và Nước, Nay đảng VC bán nước và dân chúng toàn quốc đang thực hiện quyền công dân, đứng lên biểu tình chống hành vi bán nước qua âm mưu cho Tàu mướn Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc làm Đặc Khu Kinh Tế của đảng CSVN. Nếu là người có lương tri, các anh phải nhìn thấy hiểm họa đưa dân tộc VN vào hoạ diệt vong. Vì thế, các anh không được đàn áp nhân dân mà hãy đứng lên cùng với họ diệt trừ bọn bán nước bởi cứu nguy cho quê hương dân tộc cũng là cứu nguy cho chính anh và gia đình con cháu các anh.)

Buổi sáng vừa thức dậy
Tìm đọc tin biểu tình
Tôi thương dân tôi quá
Yêu nước là hy sinh

Yêu nước là giữ nước
Là dũng cảm, dấn thân
Cho vẹn toàn lãnh thổ
Cho hạnh phúc toàn dân

Dù đường đi gian khó
Dù máu lệ chan hoà
Nhưng khi lòng kiên định
Đá cũng nở thành hoa

Hồn Việt Nam bất khuất
Người Việt Nam kiên cường
Yêu quê từng tấc đất
Xây quê bằng máu xương

Nay đảng Hồ đem bán
Nước Việt Nam cho Tàu
Hỏi lòng nào không hận
Hỏi hồn nào không đau...

Hỡi các ngành quân đội
Cảnh sát và công an
Trong tay anh có súng
Sao để quê hận tràn ???

Sao để đảng bán nước
Nước là quê của mình
Và anh càng không được
Để đồng bào điêu linh !!!

Anh phục vụ đất nước
Và bảo vệ nhân dân
Thì không được nhu nhược
Tôn thờ đảng bất nhân !!!

Hãy chống bày ác đảng
Chớ đàn áp đồng bào
Và đứng cùng dân nhé
Đấu tranh mới anh hào !

Anh phải quay súng lại
Trừ sạch bọn tội đồ
Cứu dân và cứu nước
Xé Hiệp Ước Thành Đô !!

Cơ hội này có một
Nếu không cứu quê hương
Thì nước dân khốn khổ
Như Tây Tạng, Tân Cương !!!

Khi nước thành tỉnh, huyện
Dân thành nô lệ Tàu
Anh cũng thành tôi mọi
Chẳng khác gì ai đâu !

Mà còn mang trọng tội
Tội để dân lầm than
Tội tiếp tay bán nước
Tội để mất Việt Nam !!!

Anh ơi, quê hấp hối
Đừng vô cảm, vô tri
Quê cần anh góp sức
Tổ quốc mình lâm nguy !!!


Ngõ Minh Hằng

XEM THÊM ĐỂ BIẾT: