JB.NGUYỄN HỮU VINH THÔNG BÁO TIN NÓNG HỔI.
Source: Báo Tiếng Dân Posted on: 2018-06-15


Lý do phải thông qua bằng được Luật Đặc Khu. Bởi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội đã mua hàng ngàn Lô Đất ở các đặc khu.
Một nguồn tin khả tín cho biết: Từ lâu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ tiền mua hàng ngàn lô đất ở các “Đặc khu” để “đi tắt đón đầu” việc thông qua luật Đặc khu.
Riêng ở Phú Quốc, đã có 500 lô đất được mua bằng tiền của Nguyễn Thị Kim Ngân.
Đất được mua bởi tên những người khác, trong đó có cô Ngọc Huyền ở Đà Nẵng là người đi mua đất cho bà Ngân. Ngọc Huyền là cô gái độc thân, cháu ruột của một chị em kết nghĩa của bà Ngân.
Thế mới hiểu vì sao bà Ngân thúc giục Thông qua luật đặc khu. Như vậy, Ngoài hành động bán nước thì có mục đích vinh thân phì gia. Cũng như khi quan chức nhà nước đã mua quá nhiều đất Hà Tây thì phải bằng mọi cách thông qua việc mở rộng Hà Nội.
Hơn nưa, chính bà Ngân đã tuyên bố “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng”. Điều này có thể hiểu "chỉ cần bỏ ra một triệu mua đất trước, bà ấy sẽ thu về hàng trăm triệu."
Đừng ngạc nhiên hỏi tiền đâu ra để những người như bà Ngân mua số lượng đất khổng lồ đó. Trong trường hợp không có luật đặc khu thì bà Ngân sẽ vỡ mặt vì vụ này.
2h:00 Ngày 9/6/2018
JB. Nguyễn Hữu Vinh
-----------