GẤP LẮM RỒI !!!

Author: Ngô Minh Hằng Posted on: 2018-06-29

GẤP LẮM RỒI !...
Gấp lắm, biểu tình, chung sức lại !
Đập Hồ chết thảm, Chệt hôn mê !!!
GẤP LẮM RỒI !...
Đa thì một gốc, cuội nhiều ghê
Lợi dụng quê hương, cuội trổ nghề
Trong nước cuội thành dân chủ cuội
Ngoài biên cuội hóa đấu tranh hề
Thái Lan cuội nặn mười ngàn nộm
Nhân đạo cuội lừa triệu kẻ mê
Văn nghệ ngụy trang màn chống cuội
Tiềm năng phục quốc cuội làm tê
Đập Hồ chết thảm, Chệt hôn mê !!!

Ngô Minh Hằng

KHÓC KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM
Việt cộng bán Việt Nam rồi
Và đưa Chệt cộng lên ngôi trị vì !
Những vùng trọng yếu, an nguy
Vân Đồn, Phú Quốc với thì Vân Phong
Đảng Hồ đổi lấy vàng ròng
Cộng Tàu mướn để xây công thự Tàu
Mướn rồi chiếm, tằm ăn dâu
Ngót trăm năm ấy qua cầu khó chi
Trước, khu kinh tế, sau thì
Là khu thống trị, trị vì Việt Nam !
Bán nước rước giặc Tàu sang
Làm đau dân nước, rõ ràng Hán nô !
Trước bày quốc tặc, tội đồ…
Xin đừng vô cảm ngồi chờ diệt vong !
Đứng lên muôn mặt một lòng
Đứng lên cấp bách mới hòng cứu ta !
Chín mươi bốn triệu dân mà
Triệu người nổi dậy, đảng là nát thôi !
*
Mất chó thì đánh chết người *
Mà khi mất nước chỉ ngồi khóc than ?!
Khóc không cứu được Việt Nam
Đấu tranh, đổ máu mới tàn Hán nô !
Nếu không muốn chết bởi Hồ
Đứng lên mà giữ cõi bờ Việt Nam !!!

Ngô Minh Hằng