BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP SỐ 1
Author: Lm Nguyễn văn Lý Posted on: 2018-06-30
TRÒ LỪA GẠT MƯỢN DÂN BÁN NƯỚC CỰC KỲ GIAN XẢO CỦA TÀ QUYỀN VIỆT NÔ CỘNG !!!
Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất quý yêu trong & ngoài Nước !
Cách đây 30 phút, chúng tôi vừa nhận được quá trễ, tin báo động ngày 16-6-2018, của Cô Minh Thúy, Sài Gòn, từ các Bạn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vội kính báo động hơi trễ với Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước. Cảm ơn các Bạn đã thông báo. Tha thiết kính xin mọi người giúp báo động thật nhanh cho nhau, để kịp bảo nhau :
ĐỪNG MẮC BẪY LỪA GẠT MƯỢN DÂN KÝ GIẤY BÁN NƯỚC :
TÀ QUYỀN VIỆT NÔ CỘNG ĐANG PHÁT CÁC BẢN GIẤY, LỪA GẠT NGƯỜI DÂN NGÂY NGÔ KÝ "ĐỒNG Ý CHO XÂY DỰNG ĐẶC KHU 99 NĂM VÀ CHẤP THUẬN LUẬT AN NINH MẠNG". NHỮNG NGƯỜI DÂN LỚN TUỔI, LÚC CON CHÁU ĐI HỌC & ĐI LÀM, CÓ THỂ CHƯA BIẾT VIỆC BÁN NƯỚC QUA CÁC ĐẶC KHU 99 NĂM & LUẬT BỊT MIỆNG AN NINH MẠNG, RẤT DỄ BỊ LỪA KÝ VÀO CÁC GIẤY BÁN NƯỚC CÁCH CỰC KỲ GIAN XẢO NÀY, NHẤT LÀ KHI BỊ ĐỦ TRÒ ĐE DỌA ÁP LỰC.
Kính Báo Động Đại Khẩn Cấp.
Tập Hợp Quốc Dân Việt
Nối Kết Viên :
Linh mục Nguyễn Văn Lý
--------
Ý kiến độc giả :
Hoan hô Lm Lý lần này đã không kêu gọi "bất bạo động" và "yêu thương kẻ thù" nữa. Ngoài ra lời kêu gọi trên đã rất ngắn gọn, hợp với hình thức tuyên truyền kêu gọi chứ không dài lòng thòng lê thê và nhai lại theo kiểu giảng đạo thường nhật của Ngài. Có tiến bộ !
Tuy nhiên trong lời "Hiệu triệu đại khẩn cấp số 9" đưới đây thì Cha Lý lại rơi vào thói quen do bản chât tu sĩ ươn hèn của ông.
Cha Lý hô hào "Biểu tình ôn hòa toàn diện" trong khi lại viết "TẤT CẢ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHIỆT TÌNH YÊU TỔ QUỐC CÁCH THIẾT THỰC, HÃY THAY MẶT TOÀN QUỐC DÂN, MAU RA TAY BẮT NGAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG - TÔ LÂM - HOÀNG TRUNG HẢI...
Cách hô hào này là mâu thuẩn cho thấy sự hèn nhát: mình thì rút cổ không dám bạo động trong khi lại xúi người khác vũ trang đánh chiếm bắt người.

Tại sao bao giờ hô hào cha Lý vẫn mãi kêu gọi "bất bạo động" và "ôn hòa" và "yêu thương kẻ thù " ?? Đó là chủ trương của bọn VC muốn hủy hoại khí thế tranh đấu của dânViệt. Thế mà ông Cha Lý vẫn tự cho mình là lãnh đạo trong khi lại hèn nhát và "bán cái" trách nhiệm cứu nước cho người vũ trang bạo động.. ĐỒ HÈN NHÁT VÀ VÔ DỤNG 111

JB Trường Sơn

 ****
Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp Số 9
Toàn Quốc Dân Việt, thiết tha long trọng hiệu triệu : TẤT CẢ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHIỆT TÌNH YÊU TỔ QUỐC CÁCH THIẾT THỰC, HÃY THAY MẶT TOÀN QUỐC DÂN, MAU RA TAY BẮT NGAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG - TÔ LÂM - HOÀNG TRUNG HẢI & CÁC TAY SAI CHỦ CHỐT, BẮT BUỘC BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG PHẢI GIẢI THỂ TỨC KHẮC
Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất quý yêu trong & ngoài Nước ! Hãy Kiên Trì Liên Tục Tổng Biểu Tình Toàn Quốc - Toàn Cầu & Bắt Buộc Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng Phải Giải Thể Ngay !
THẮNG GIẶC TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG HAY LÀ CHẾT ! CHẮC CHẮN ĐUỔI TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG THÀNH CÔNG !
Thứ Bảy 30.6 - CN 01.7.2018, Thứ Bảy 07.7 - CN 08.7.2018, mỗi ngày & suốt năm 2018.
KHÔNG TRAO ĐẤT BIỂN VIỆT CHO TÀU ÁC CỘNG DÙ CHỈ 01 NGÀY ! BÁC BỎ LUẬT AN NINH MẠNG, BỊ GIAN XẢO THÔNG QUA SÁNG 12-6-2018 !
TÔN VINH CÁC QUỐC DÂN VIỆT BIỂU TÌNH ÔN HÒA ĐÃ BỊ SÁT HẠI TỪ 10-6-2018 LÀ CÁC CHIẾN SĨ HÒA BÌNH ANH HÙNG MUÔN ĐỜI CỦA QUỐC DÂN VIỆT !
1. Dù bị đàn áp rất tàn bạo dã man, Toàn Quốc Dân Việt đều rất nhiệt tình uy dũng kiên vững, càng bị đàn áp càng quyết tiến. Toàn Quốc Dân Việt trong Nước ngoài Nước hãy quyết tâm liên tục Hiệp Nguyện, Hy Sinh, Chay Tịnh, Tuyệt Thực, Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện & bằng mọi sáng kiến linh hoạt phù hợp đã quen, mỗi ngày, mỗi Thứ 7 - CN, cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi, chắc chắn sắp phải đến trong tầm tay !
2. Tập Hợp Quốc Dân Việt, trách nhiệm với Lịch Sử, xin long trọng công bố trước Trời Đất Hồn Thiêng Sông Núi : Ai hôm nay né tránh, viện cớ, bỏ mặc Quốc vụ PHẢI KHẨN CẤP CỨU NƯỚC, dù đang giữ nhiệm vụ gì trong mọi lãnh vực, đều 100% chắc chắn không xứng đáng làm Quốc Dân Việt, đều mang trọng tội vô cảm với Tổ Quốc-Dân Tộc, đáng bị nghiêm minh & công bằng tước bỏ Quốc Tịch Việt không tiếc xót, mời qua Tàu Ác Cộng sống !
3. Kính xin Cộng Đồng Quốc Tế không nên đón tiếp những kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm, vô Tổ Quốc này ! Hãy gửi tin Quốc Dân Việt đã hy sinh & bị đàn áp về Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & các Tổ Chức tin cậy thân quen, để đưa các tay sai nô lệ đại gian cực ác của Tàu Ác Cộng & Việt Nô Cộng ra các Tòa án Quốc Tế !
4. Lưu ý khẩn cấp : Côn đồ Cờ Đỏ đã đóng giả Tu Sĩ các Tôn Giáo, cầm cờ đỏ xen trộn vào Đoàn Biểu Tình. Quốc Dân Việt ôn tồn, nhưng cương quyết đuổi khỏi Đoàn Biểu Tình tất cả ai cầm cờ đỏ ! Hãy mời tất cả các Công An & Quốc Dân Việt, cùng tham gia Biểu Tình ! Những ai từ chối không hợp tình hợp lý, hãy lịch sự gọi họ là Tàu Chệt, mời họ qua đất Tàu Chệt sống !
5. Với trọng nhiệm phải CỨU NƯỚC khỏi Giặc Tàu Ác Cộng & thoát Việt Nô Cộng, giờ phút thiêng liêng phù hợp nhất đã đến, Toàn Quốc Dân Việt quốc nội hải ngoại đã rất nhiệt tâm hăng say đoàn kết chưa bao giờ bằng, thay mặt Toàn Quốc Dân Việt, thiết tha long trọng hiệu triệu : TẤT CẢ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHIỆT TÌNH YÊU TỔ QUỐC CÁCH THIẾT THỰC, HÃY THAY MẶT TOÀN QUỐC DÂN, MAU RA TAY BẮT NGAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG - TÔ LÂM - HOÀNG TRUNG HẢI & CÁC TAY SAI CHỦ CHỐT, BẮT BUỘC BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG PHẢI GIẢI THỂ TỨC KHẮC. Đừng Để Nguyễn Phú Trọng & Các Tay Sai Nô Lệ Của Tàu Ác Cộng Mời Đón Giặc Tàu Ác Cộng Chiếm Đóng Đất Việt Dày Đặc Hơn, Chậm 1 Ngày Việc CỨU NƯỚC Càng Khó Khăn Thêm 1 Cấp !
6. Hội Đồng Quốc Dân Trung Ương tạm điều hành Đất Nước, với Cộng đồng Quốc Tế hỗ trợ chắc chắn hiệu quả, tiến hành Bầu Cử Quốc Hội & các Hội Đồng Quốc Dân địa phương DÂN LÀ CHỦ càng nhanh càng tốt. Trân trọng kính chào Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất quý yêu ! Tập Hợp
Quốc Dân Việt liên kết cùng Toàn Quốc Dân Việt Hiệu Triệu đại khẩn cấp lần 9, ngày 28 tháng 6 năm 2018.
Nối Kết Viên :
Linh mục Nguyễn Văn Lý
-----------