Xem lại các đoạn phim hiếm: dân biểu tình áp đảo công an từ phan thiết sau luật an ninh mạng
Source: TKS4648 - Youtube Posted on: 2018-07-01