Tuyên bố ‘lắng nghe dân’ nhưng không cho trưng cầu dân ý
Source: RFA Tiếng Việt Posted on: 2018-07-02


Kết quả của biểu tình bất bạo động chống chế độ giết dân chôn sống người sẽ được gì ?