SONG SANH

Author: Tha Hương Posted on: 2018-07-03

Mèn ơi sao chúng giống nhau
Giống chi giống cả cái đầu, cái đuôi
Mới hôm qua đấy, làng ôi
Hôm qua, chúng nó, cả đôi nói là
Đứa thì KHÔNG LẬT (ĐỔ) CỘNG nha
LẬT LÀ SAI ĐẤY, cứ mà XIN thôi
XIN thì sẽ được QUYỀN NGƯỜI
Đứa thì CHỐNG CỘNG XA VỜI quá đi
Chúng con KHÔNG HIỂU ĐƯỢC GÌ
CON KHÔNG CHỐNG CỘNG mà VÌ QUÊ HƯƠNG
Chúng con NỐI KẾT TÌNH THƯƠNG
Ai mà NGĂN LỐI, CẢN ĐƯỜNG, BIẾT TAY !!!
Rứa mà dzui nhỉ, bữa nay
Cả đôi đổi giọng thiệt hay...CHỐNG HỒ !!!
Đứa thì chống để xin đô
Đứa thì chống để bán đồ Sơn Đông *
SONG SANH hai đứa một lòng
Hoan hô, một giống, một dòng: HAI MANG !
*
Ai đem quốc - cộng luận bàn
Du côn chúng mướn đánh tan cả...quần !!!

Tha Hương
* Sơn Đông: gánh thuốc cao đơn hoàn tán thời xưa, đi từ tỉnh này đến làng khác bán dạo các loại thuốc nhức đầu, xổ mũi, đau bụng, đau răng, sán lãi v...v... và thường có con khỉ làm trò.
TRÚC HỒ NUÔI CHÓ

Author: Nguyễn Đạt Posted on: 2018-07-03

Trúc Hồ nuôi chó bằng phân
Chúng đi với đứng hai chân giống người
Nói ra quý vị đừng cười
Một bầy nhân cẩu trây lười làm ăn
Suốt ngày chúng cứ nhe răng
Sủa ồn thối hoắc ngang bằng cầu tiêu
Thi đua từ sáng đến chiều
Gấu gâu oẳng oẳng thiếu điều điếc tai
Trúc Hồ có cái mặt chai
U nần dầy cộm chẳng ai dám bì
Đã từng "tuyên bố" ngu si
Dạy khôn tị nạn, nâng bi Cộng thù
Đồng hương giận mẹc xà lù
Trúc Hồ xua chó mập ù cắn ngay
Côn đồ chó má chúng bay
Một bầy vô lại suốt ngày hung hăng
Miệng mồm ný nuận thối hoăng
Nói ngang nói ngược hơn thằng chăn trâu
Đớp phân rồi sủa gâu gâu
Om sòm làng xóm tưởng đâu giặc về
Lưu manh mất dạy đủ bề
Vô cùng hạ cấp chuyên nghề mót phân
Sớm chiều tru sủa vang rân
Bay mùi xú uế rần rần tấn công
Một bầy nhân cẩu cuồng ngông
Nhe nanh chổng đít thật không giống người
Bưng bô cho lũ đười ươi
Giả danh chống Cộng bịp đời mãi sao ?
Trống kèn ầm ĩ thét gào
Hoan hô, đả đảo khác nào trò chơi
Bầu tèo lưu diễn khắp nơi
Nay vầy mai khác đủ lời i uông
Rõ ràng đóng kịch diễn tuồng
Đồng bào thấy rõ hãy buông cho rồi
Chẳng qua ham thịt mê xôi
Lăng xăng chụp giật cái mồi lợi danh
Một bầy nhân cẩu vây quanh
Liên hồi ngoác mõm hôi tanh sủa càn
Rõ ràng bản mặt Việt gian
Già mồm gái đĩ huênh hoang thúi ình !

Nguyễn Đạt
July 2, 2018