TT.Trump lên án chính 7ĐẦN đưa người của bộ tư pháp vào văn phòng biện lý quận tấn công ngài
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-03-20
___OOO___
 
___OOO___
LẠI THÊM CẢNH TƯỢNG HÙNG HỒN tiêm kích NATO rượt đuổi nhóm phi cơ Nga bay vào không phận Biển Đen
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-03-20
___OOO___
 
___OOO___
 
___OOO___
 
___OOO___
 
___OOO___
 
___OOO___
 
___OOO___
 
___OOO___
 


----------