Không ai ngờ luật sư cho TT. Trump là một chủ tịch "ngầu" đến vậy !
Tác giả : Trần Maicô USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-05


TT. Trump nói biện lý hãy tự truy tố mình đi vì tội rò rỉ bản cáo trạng !


Bức ảnh lịch sử ghi lại khoảnh khắc TT Trump hiên ngang ra tòa


Biện lý nhận cái tát từ tòa phúc thẩm liên bang về vụ TT Trump !


Kế hoạch toàn diện của Biden để hại TT Trump tại Manhattan !
______