CỬ TRI TIẾP TỤC BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG DÀNH CHO TT.TRUMP TRONG SỰ KIỆN TOWN HALL VỚI FOXNEWS
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-03
___OOO___
Uy lực hỏa tiễn chuyên diệt máy bay Mỹ sắp gửi Ukraine trong gói viện trợ mới
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-03
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
VITALI KLITSCHKO - từ huyền thoại quyền anh đến thị trưởng Kiev thời chiến
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-03
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
 
----------