SAN JOSE: ĐẤT TRỜI ĐỔI NGÔI
Author: Kiêm Ái và Võ Tử Đãn Posted on: 2018-08-01
Theo nghị quyết 3.8 của San Jose, nghị viên Nguyễn Tâm bị khám "cột cờ"
ất Trời Đổi Ngôi" hay nói theo kiểu bình dân là "trồng chuối ngược", hay là "hắn cơm tui mà hại tau" v.v... và v.v... hoặc là "ngày ăn cơm Mỹ tối về ngũ với Chệt Cọng". Còn nhiều câu "tương cận" khác, đại khái là những chuyện lộn tùng phèo đã và đang xảy ra ở đất được mệnh danh là thủ đô chống Cọng San Jose này, không khéo một ngày đẹp trời nó sẽ trở thành thủ đô của người chống người chống Cọng, nay thì chỉ mới bắt đầu đổi ngôi thôi.
- Trước hết là cái chuyện luật sư Nguyễn Tâm tự động đảo ngược họ tên của thân chủ cũng là bị cáo của vụ kiện, và cái hậu quả là tòa xử "bị cáo vắng mặt đủ 3 lần" tòa cho nguyên cáo thắng kiện, bị cáo phải bồi thường cho nguyên cáo 1 triệu 3 trăm ngàn đô la Hoa Kỳ; mặc dù bị cáo ra hầu tòa cả 3 lần, nhưng vì luật sư đã đảo lộn tên họ nên tòa không chấp nhận sự hiện diện của bị cáo và để cho SỰ KHIẾM DIỆN TRỌN VẸN, luật sư của Bị cáo là Nguyễn Tâm cũng không co mặt. Và số tiền được bồi thường nguyên cáo chỉ "hô lên cho sướng miệng và để quảng cáo" chứ họ biết tỏng đây là "siêu kế" của luật sư Nguyễn Tâm chứ tên tuổi đã đảo ngược rồi thì đòi ai? Bị cáo cũng là nạn nhân là khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ bị luật sư của mình là Nguyễn Tâm đổi thành Vũ Thượng Nguyễn. Báo hại khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ cho rằng phải đi từ luật sư này đến luật sư khác mất không biết bao nhiêu tiền (sic) mới được tòa minh oan. Đây là "siêu mưu" của luật sư Nguyễn Tâm.
Chuyện này đã được khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ trình bày trên TV và INTERNET nhiều lần chứ không phải tôi phịa chuyện. Cam đoan đây là chuyện "vô tiền khoáng hậu" tức là từ khi ngành tư pháp có đẻ ra ngành luật sư để "soi sáng công lý" chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện "ăn cơm tau mà hại tui" như ri cả. Những nàng mơn mởn đào tơ hồi tiền bán thế kỷ 20 đang thích "miệng kề củ lang" có kiện thì kiện khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ chứ Kiêm Ái vô can.
- Chuyện "ăn cơm tui mà hại tau" thứ 2 cũng là luật sư Nguyễn Tâm. Ông luật sư này dại diện thân chủ là cha con ông Trương Phi và Justin Trương trong một vụ tai nạn xe cộ. Insurance đã trả tiền bồi thường cho cha con ông này - dĩ nhiên là qua luật sư Tâm và có thông báo cho nạn nhân. Tuy nhiên đòi hoài ông Tâm cũng "ne pas động đậy" bèn thưa lên tòa, tòa gởi thư ông Tâm, nhưng ông ta chỉ trả một cái check, còn một cái không trả. Cuối cùng là tòa lấy bằng luật sư Tâm không cho hành nghề vĩnh viễn. Chuyện này không phải Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản bày ra, trái lại, có án của tòa đàng hoàng.
- Sau nữa là chuyện giữa ông nghị viên Nguyễn Tâm với ông Đỗ Vẫn Trọn, nhà văn kiêm Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao. Mười mấy năm trước, nghị viên Nguyễn Tâm lúc đó còn là luật sư, và đang làm chủ một tờ bán tuần báo USA TODAY. Hai người này đưa nhau ra tòa, luật sư Nguyễn Tâm cho rằng nhà văn Đỗ Vẫn Trọn là "tay sai VC hay có làm điều gì có lợi cho VC". Sở dĩ tôi biết điều này là vì ông Tâm đã kêu gọi một số đồng hương biểu tình trước đài phát thanh của ông Trọn, đá đảo Đỗ Vẫn Trọn là Việt Cọng. Sau đó tìm hiểu thì ông Trọn tố ngược ông Tâm là đã có liên hệ với Võ Văn Kiệt, đương kim thủ tướng VC lúc bấy giờ, hai người có "meeting" với nhau, có chụp hình chung kỷ niệm hay lưu niệm. Điều này ông Tâm không "deny" trước tòa, tòa bèn cho Đỗ Vẫn Trọn thắng kiện, Nguyễn Tâm không được 2 triệu đô la đòi Trọn bồi thường thiệt hại, trái lại phải trả án phí và luật sư phí cho Đỗ Vẫn Trọn. Mãi cho đến lúc cuộc bầu cử sơ bộ nghị viên khu vực 7 năm nay 2018, Đỗ Vẫn Trọn còn cho đọc trên đài cái thắng lợi vẻ vang của mình và cái bỉ ổi của Nguyễn Tâm. Đùng một cái, trời đất đảo ngược, Đỗ Vẫn Trọn ra tâm thư gởi những người bạn trẻ, ca ngợi Nguyễn Tâm hết mực, hết giấy, khuyên các bạn trẻ nên dồn phiếu cho Tâm. Từ đó, những cuộc hội họp của Nguyễn Tâm thì Trọn đều có mặt. Có phải Tâm ở đâu Trọn ở đó chăng?
- Khi đồng hương tị nạn Cọng Sản San Jose thấy ở Westminster có cái nghị quyết số 4818 có nội dung chống lá cờ máu VC một cách quyết liệt, họ liền trao nghị quyết này cho nghị viên Nguyễn Tâm và "xin" Nguyễn Tâm làm một cái tương tự như vậy cho thành phố San Jose. Muốn chắc ăn, Nguyễn Tâm đã điện thoại hỏi thị trưởng Westminster là ông Tạ Đức Trí, ông Tạ Đức Trí chẳng những xác nhận mà còn gởi bằng FAX nguyên cả nghị quyêt 4818 cho ông Tâm. Sau đó, Nguyễn Tâm đã đẻ ra cái nghị quyết quái đản, có nội dung khác hẳn với nghị quyết của Westminster, khác như trời với đất, đúng như TRỜI ĐẤT ĐỔI NGÔI như sau:
Điều 2 nghị quyết 3.8 của Sanjose:"SECTION 2.
The City expresses opposition to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam on any City owned flag pole".
Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thành phố bày tỏ phản đối việc trưng bày cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào Thành phố làm chủ".
*********************
Điều 2 nghị quyết 4818 của HĐTP Wesminster:"
"SECTION 2. The Mayor and City Council further express that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny, and for this reason the Mayor and City Council further resolve that it should not be displayed by the City on any of its properties."
(Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thị trưởng và Hội đồng Thành phố bày tỏ rõ ràng hơn rằng họ phản đối việc trưng cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giới hạn của thành phố Westminster. Cờ này có lịch sử và liên tục phục vụ như là một biểu tượng của chế độ độc tài và tàn bạo, và vì lý do này, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tiếp tục quyết định rằng nó không nên được trưng bày bởi Thành phố trên bất kỳ tài sản nào của Thành phố".
Chúng tôi có thể nói nghị viên Nguyễn Tâm ra nghị quyết này là để bưng bợ Cọng Sản Việt Nam. Thế mà ông cựu Thiếu tá Cảnh Sất Quốc Gia Phan Quang Nghi. cho là nghị quyết 3.8 chống Cọng mạnh gấp trăm làn nghị quyết của Westminster! "Trời Đất đổi ngôi" hay là đầu óc ngài thiếu tá lộn nhào?
Trong suốt cuộc vận động tái cử vừa qua, Nguyễn Tâm không bao giờ dám đề cập đến cái nghị quyết bưng bợ VC này. Tại sao "một thành tích mà theo Nguyễn Tâm là một "thành công lịch sử, cả thê giới không có chỗ nào có" mà trong cuộc vận động quan trọng như vậy lại giấu như mèo giấu cứt, không dám trưng ra? Tại sao thủ phủ chống Cọng lại im lặng chỉ có Lê Văn Ấn và Võ Tử Đản và một sồ ít người nêu lên? Có phải đã đến lúc "thủ đô chống Cọng San Jose" đổi thành "Thủ Đô chống người chống Cọng San Jose?" TRỜI ĐẤT ĐỔI NGÔI hay là những người chống Cọng đã trở cờ theo.Nguyễn Tâm?
Cũng vì những người ngày thường thì bô bô chống Cọng, nhưng đên lúc Nguyễn Tâm ngang nhiên chà đạp lên cờ VÀNG BA SỌC ĐỎ thì câm như hến

Thừa thắng xông lên, cái poster mới vận động tranh cử của Nguyễn Tâm đã có nền màu đỏ máu của Cọng Sản Quốc tế nói chung và Việt Cọng nói riêng. Với hành động này, Nguyễn Tâm như là môt tên xung kích làm lợi cho Việt Cọng.
Trời đất đổi ngôi. Hẹn đồng hương chống Cọng bài 2.
.
Kiêm Ái và Võ Tử Đãn 08012018
-------------------
Ý kiến độc giả :

Trong nghị quyết 4818 của HĐTP Westminster có 2 phần cần chú ý :
1- Thị trưởng và Hội đồng Thành phố bày tỏ thêm rằng họ phản đối việc trưng cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong phạm vi của thành phố Westminster.
Đoạn này cho thấy tinh thần và ý chí của HĐTP không muốn thấy bất cứ lá Cờ Đỏ Sao Vàng nào được trung bày trong phạm vi thành pố Westminster, có nghĩa rằng họ không muốn thấy lá cờ này được trưng bày ở mọi nơi trong phạm vi của thành phố, kể cả tài sản riêng tư của cư dân thành phố. Lời phát biểu này rất ấn tượng vì đã thể hiện tinh thần chống Việt Cọng cao độ của chính quyền thành phố Westminster. Tuy nhiên ở phần 2 sau đây thì …
2- Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tiếp tục quyết định rằng nó không nên được trưng bày bởi Thành phố trên bất kỳ tài sản nào của Thành phố".
Câu trên mô tả phương cách thực hiện tinh thần chống VC của họ. Tuy nhiên, bởi vì luật pháp Mỹ không cho phép xâm phạm quyền riêng tư của cư dân nên Thị Trưởng và HĐTP bị giới hạn hành động là chỉ cấm trưng bày cờ Đỏ Sao Vàng (dưới hình thức "Lá cờ vải" treo ở cột cờ hay "hình vẽ lá cờ" lên tường hay posters) trưng bày trên những gì thuộc quyền sở hữu của họ như cột cờ, cao ốc, công sở, công viên, cây cối, cột đèn, xe của chính phủ, mặt đường, vv..
Nghị quyết 4818 của HĐTP Westminster rất chống Cọng và rất minh bạch. Còn cái nghị quyết 3.8 mà Nghị Viên Nguyễn Tâm đưa ra : "Thành phố bày tỏ phản đối việc trưng bày cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào Thành phố làm chủ" chỉ là bày tỏ thái độ phản đối mà thôi chứ chưa đưa ra lề lối thi hành. Hơn nữa cái thái độ của nghị quyết 3.8 lại bị giới hạn chỉ áp dụng với các cột cờ của thành phố, còn các nơi khác thì xem ra chính quyền thành phố vẫn bày tỏ sự đồng thuận cho trưng bày.


Nếu nghị viên Nguyễn Tâm được VC thuê 100.000 USD để cho phết hình lá cờ đỏ sao vàng lên mặt tiền của tòa thị chính San Jose thì nghị quyết 3.8 sẽ không "bày tỏ" thái độ phản đối gì đâu vì đã lở "chỉ phản đối ở cột cờ" thôi !!
Kẻ nào cho rằng nghị quyết 3.8 chống cọng hơn nghị quyết 4818 thì kẻ đó đã được "ăn cơm chùa ngọng miệng" rồi !


San Jose không cấm mặc áo Cờ Vàng thì Nguyễn Tâm ngang nhiên khoe màu cờ sắc áo của mình "chứ lị" !!