Xem nhanh: Ngày 490 chiến dịch, Ukraine mất 15% thiết giáp Bradley; trùm Wagner đã định bắt 2 tướng Nga?
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-06-29
----------