ACK SMITH BỊ VẠCH MẶT KHI VU KHỐNG TT.TRUMP GIỮ TÀI LIỆU MẬT KHÔNG NẰM TRONG BẢN CÁO TRẠNG
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-29
LỚN CHUYỆN RỒI! Vây cánh của Prigozhin bị Putin thanh trừng, Surovikin chuẩn bị lên “đoạn đầu đài”
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-29
HIỆU ỨNG DOMINO: ĐẢO CHÍNH ĐÃ LAN ĐẾN BELARRUS?
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-29
----------