CON ĐƯỜNG DUY NHẤT
Author: Ngô Minh Hằng Posted on: 2018-08-05
Tha thiết gởi về Quê Hương và đồng bào Việt Nam, gởi những đảng viên, quân đội, các ngành, các giới, tất cả những người biết xót xa đến tổ quốc, đến chính con cháu mình, bản thân mình và đồng bào VN trước họa diệt vong mà đảng Việt cộng đã và đang tiếp tay với Tàu cộng chụp lên đầu dân tộc VN ta. Xin Quí Vị và các Bạn hãy vì sự tồn vong của tổ quốc VN, của giống nòi Hồng Lạc mà chuyển giúp bài thơ tâm huyết này đến bằng hữu thân quen của Quí vị khắp nơi trong nước. Tác giả xin chân thành ghi ơn.

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Phải can trường, đồng loạt đứng vùng lên
Nhận diện quốc thù, vang lời " QUYẾT CHIẾN !!!"
Như Diên Hồng, một thuở với Mông - Nguyên !
*
Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Đứng thẳng lên mà chỉ mặt tội đồ
Tội bán nước, tội tiếp tay Tàu chệt
Tội giết dân đen, phá nát cõi bờ !
*
Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Hãy lấy về quyền tự chủ quê hương
Như Cha Ông đã bao đời oanh liệt
Diệt xâm lăng, xác giặc ngập sa trường !
*
Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Phải ghé vai vào trách nhiệm núi sông
Không thể thờ ơ mặc người hủy diệt
Xương máu ông cha, tài sản Lạc Hồng!
*
Những con cá này do ai nó chết?
Nước biển này ô nhiễm bởi vì đâu?
Và bao chuyện oan hờn không kể hết
Do đảng tiếp tay cho lũ cộng Tàu!!!
*
Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Đứng thẳng người để thấy nhé, mình cao
Tuổi trẻ Việt Nam hỡi đâu, anh kiệt ???
Dân tộc Việt Nam còn chứ, tự hào ???
*
Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Diệt quốc thù mà cứu lấy quê hương
Bởi cộng sống thì chúng ta sẽ chết !
ĐỨNG LÊN THÔI, DUY NHẤT, MỘT CON ĐƯỜNG!!!


Ngô Minh Hằng
2016