Xem nhanh: Ngày 559 chiến dịch, Nga lùi một hướng, ép một hướng; Challenger 2 bị hạ
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-09-06
----------