VÌ SAO TA KHÔNG NÊN BỎ PHIẾU BẰNG THƯ?
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2023-09-10Đến Fauci cũng thấy là
Không gì nguy hiểm khi ta đi bầu
Miễn là kẻ trước người sau
Giữ gìn khoảng cách cho nhau an toàn!
*
"Nếu ta bỏ phiếu bằng thư
Là ta giúp Chệt, Chệt trừ hại ta!"
Nghe nói rứa, ông bà Dân Chủ
Vội chửi tung rằng lũ ngu si
Độc trùng Vũ Hán đó chi
Nó bò lổm ngổm mà đi bầu à?
Nó mà bám, cả nhà chết tiệt
Đã thuốc gì trừ diệt nó đâu!
Dân nghe, ngao ngán lắc đầu
Mèn ui, Dân Chủ thay Tàu, mị dân
Vì Tàu cộng chỉ cần có thế
Muốn người dân không thể đi bầu
Đi bầu, lá phiếu về đâu
Khó mà đánh tráo ỵêu cầu của dân
Còn qua thư dễ phần mờ ám
Lá phiếu kia bảo đảm được à?
Bầu người, phiếu hóa bầu ma
Bầu Trump, phiếu lại thành ra Biden!
Hoặc phiếu bị phản thần bức tử
Thì Cờ Hoa thành xứ cộng Tàu
Đó là ước muốn từ lâu
Cộng Tàu nuôi mộng năm châu bá quyền!
Nên Chệt cộng rải tiền mua chuộc
Lũ Lừa kia bị chuốc bả Tàu
Một bày đen, trắng, vàng, nâu
Con nào trúng bả là màu đỏ lom
Quên tố quốc, chỉ còn biết Chệt
Tiếp tay Tàu bóp chết Cờ Hoa
Vậy thì bổn phận chúng ta
Là ra thùng phiếu, thiết tha ta bầu
Nếu không, lũ ma đầu thân cộng
Dùng Biden hí lộng thì nguy
Biden đem nước Hoa Kỳ
Dâng cho Tàu cộng còn gì Cờ Hoa!
Cờ Hoa chết, MÍT ta cũng chết
Chuyện Hoa Kỳ giống hệt Việt Nam
Tha Hương tôi chẳng nói xàm
Bảy Lăm còn đó, hỏi làm sao quên?
Sự thật thế, ta nên cân nhắc
Đảng Biden rước giặc Tàu vào
Làm cho dân chúng lao đao
Và làm Mỹ quốc đổ nhào, tóc tang
Hãy chọn mặt gởi vàng, ta nhé
Gởi vàng sai ta sẽ mất vàng
Mất vàng là mất giang san
Tự do, tự chủ, xóm làng mất luôn
Và sống kiếp nhục, buồn, nô lệ
Dưới bàn tay đồ tể của Tàu
MỸ VÀ HẠNH PHÚC TOÀN CẦU
NẰM TRONG LÁ PHIẾU TA BẦU ÔNG TRUMP!
Bầu Trump ta sẽ chẳng lầm
Ông yêu nước Mỹ với tâm công bằng
Đừng dùng bưu điện vì rằng
Kẻ gian theo Chệt, làm xằng, nguy ta!

Ngày 4.8.2020
Ngô Minh Hằng