CHẤN ĐỘNG HOA KỲ: Mccarthy lỡ miệng để lộ TIN CHẤN ĐỘNG Donald Trump đã được Đảng cộng hoà ấn định
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-09-19
TT Trump gọi 7Đần lả kẻ ngu ngốc khi đưa cho Iran 6 tỷ đô trong thỏa thuận trao đổi 5 con tin
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-09-19
HỒI CHUÔNG BÁO TỬ! Sau Tướng Lý Thượng Phúc, 3 người này sẽ tiếp tục bị ông Tập thanh trừng?
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-09-19
----------