Xem nhanh: Người dân ở 'căn cứ địa' Hezbollah lo sợ; Ukraine cạn thời gian phản công?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-10-27
----------