Điểm xung đột: Israel mở rộng tấn công trên bộ, tăng không kích Gaza; CIA giúp Ukraine ra sao?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-10-28
----------