Du học sinh Anh: Nếu thật sự "Giải phóng", sao lại có hàng triệu người ra đi ?!
Tác giả: Mã Tiểu Linh Nguồn: NTN News - Youtube Ngày đăng: 2018-08-12