Trời phạt quân XL ! Bão thế kỷ càn quét Crimea; Sóng cao 10m cuốn trôi tuyến phòng thủ Nga ra biển
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-27
TIN TỐT! Quân Nga bắt đầu ra ĐẦU HÀNG ở mặt trận Avdiivka, Cầu Crimea lại NỔ LỚN khó hồi phục
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-27
----------