Điểm xung đột: Ukraine hạ 5 máy bay Nga trong 5 phút; lãnh đạo tình báo Mỹ-Israel gặp nhau
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-11-29
----------