Đường "bê tông" lót bằng vải nhựa ở Việt Nam
Nguồn: VietliveTV - Youtube Ngày đăng: 2018-08-18
Mức độ làm ăn dối trá của nước CHXHCNVN đã đạt được mức kỷ lục khiến thế giới vỗ tay hoan nghênh chờ đón sự sụp đổ của chế độ VC.