Tiêm Kích F-16 đến Ukraine thật rồi; chiến binh kỳ cựu Colombia ồ ạt dẫn quân chiến đấu giúp Ukraine
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-02-12
Dân mỹ NÍN THỞ Donald Trump THỐNG LÃNH 12 ĐẠI SỨ QUÂN đi bắt TỨ TRỤ của Đảng Dân Chủ ra ĐẦU THÚ ?
Tác giả : Saigon New Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-02-12
Tổng thư ký NATO đáp trả tuyên bố thách thức của ông Trump
Tác giả : FBNC Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-02-12
----------