Author: Việt Khang - Nguyên Khôi Source: Vẹm TV News - Youtube Posted on: w018-03-12

 

Ý kiến độc giả :

Qua những câu trả lời khá ấp úng và rất đắn đo của Việt Khang, chúng ta có thể thấy áp lực của Việt Cọng đang còn đè nặng lên tâm tư của anh. Cái ghê tởm của VC là khi chúng không đủ lý lẽ để tranh cải hoặc dùng những biện pháp hợp lý với nạn nhân thì chúng đe dọa lên thân nhân của người đó. Sự thú nhận của Việt Khang sợ hành động của mình ảnh hưởng bất lợi lên thân nhân của anh thì đủ chứng minh cho điều đó.
Tôi có một ông anh già 85 tuổi ở Việt Nam, cách đây 10 năm ông bị Công An gọi lên làm việc vì đã có nhiều trao đổi email cá nhân với bạn bè ở ngoại quốc để thông tin cho nhau về tình hình áp bức tại quốc nội. Họ dọa sẽ bỏ tù ông, nhưng không thể làm vậy đưọc vì ai lại giam tù một ông già chỉ vì trò chuyện cá nhân. Vì thế họ đe dọa sẽ đuổi việc mấy đúa con của ông nếu ông vẫn tiếp tục liên lạc với nước ngoài. Thế là từ đó cho đến bây giờ ông bị cắt hoàn toàn Internet, không phải do chính quyền cắt mà do mấy thằng con của ông. Tuổi già của ông bây giờ là chỉ co ro ngồi vào Computer để mở chương trình tự điển bách khoa ra học (!) và đọc Thánh Kinh để nghiên cứu về đạo lý cho qua thì giờ mà thôi.
Ôi cuộc đời đầy áp bức và bạo lực, chỉ có bọn câm đui điếc mới thoải mái sống được với Việt Cọng mà thôi ! Mong sao Việt Khang lướt thắng được nổi sợ hãi và biết giao phó mọi việc và tương lai của mình cho đấng linh thiêng để có thể tiếp tục sống và phát biểu hiên ngang tranh đấu cho chân lý của đời !!

Nguyễn thanh Tùng