Một quảng cáo thịt heo trên truyền thông CANADA kể chuyện "đòi cấm thịt heo"
Tác giả : Duy duong Nguyên Nguồn: Diễn đàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ngày đăng: 2024-03-27
Cờ Canada và cờ tỉnh bang Quebec
Chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của thị trưởng DORVAL tại tỉnh bang QUEBEC bên Canada trong một quảng cảo trên TV:
"Hãy xiên miếng thịt heo trên cái nĩa ăn của các bạn" Ông Thị Trưởng từ chối loại bỏ thịt heo ra khỏi thực đon của trường học và giải thích tại sao.

Các cha mẹ gốc đạo Hồi Giáo đòi loại bỏ món thịt heo trong thực đơn của mọi trường học trong vùng thành phố MONTREAL thuộc tỉnh bang Quebec. Vị thị trưởng của vùng phụ cận DORVAL trong thành phố Montreal đã từ chối nguyện vọng đó và giải thích tại sao:
* Người Hồi Giáo phải hiểu rằng họ phải thích nghi với phong tục tập quán, nếp sống và truyền thống của Canada và nhất là tại tỉnh bang Quebec bởi vì đó là nơi họ chọn lựa di cư đến.
* Họ phải hiểu rằng họ phải hội nhập và học hỏi nếp sống tại Quebec. Họ phải hiểu rõ là chính họ phải thay đổi nếp sống cũ chứ không phải đòi hỏi người Canada phải thay đổi theo họ, vì người Canada đã mở rộng vòng tay đón họ.
* Người Hồi Giáo phải hiểu rằng người Canada không có phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Nước Canada đã chấp nhận cho nhiều người đến định cư trước khi người Hồi Giáo đến (trong khi ở các xứ Hồi giáo thì ngược lại, họ không chấp nhận người nhập cư không phải là tín đồ Hồi Giáo).
* Cũng như nhiều quốc gia khác, Canada không muốn mất đi bản sắc và văn hoá của mình.
* Và nếu Canada là đất nước đón nhận di dân thì không phải thị trưởng của Dorval là người nghênh đón dân nước ngoài mà chính là toàn dân của Canada - Quebec đó thôi.
* Và sau cùng, người Hồi Giáo phải hiểu rằng tại Canada (Quebec) với nguồn gốc là Thiên Chúa Giáo, cây thông Giáng Sinh, giáo đường và lễ hội tôn giáo thi mọi hoạt động tôn giáo phải được diễn ra trong khuôn viên riêng tư của họ.
Người Hồi giáo chiếm đường phố để hành lễ cầu nguyện
Hội Đồng thành phố DORVAL đã hành động đúng khi từ chối nhượng bộ trước những đòi hỏi của Hồi Giáo và luật đạo Sharia của họ.
* Đối với những người Hồi Giáo mà không đồng ý với chủ nghĩa hòa nhập với thế tục và không cảm thấy thoải mái sinh sống ở Canada, thì trên thế giới còn có 57 quốc gia Hồi Giáo xinh đẹp khác mà đa số rất ít dân cư và đang sẵn sàng đón tiếp các bạn trong vòng tay Hồi Giáo theo đúng luật Sharia .
* Nếu các bạn đã rời bỏ quốc gia của các bạn để chọn Canada mà không chọn các nước Hồi Giáo khác thì chắc chắn là các bạn đã nhận thấy đời sống tại xứ Canada này tốt hơn các nơi khác. Chúng tôi không muốn bị các bạn kéo nước Canada xuống ngang bằng 57 quốc gia Hồi Giáo kia.
Các bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi này, chỉ một lần thôi : "Tại sao đời sống ở Canada tốt hơn nơi bạn đã rời khỏi ?"
"Một miếng thịt heo trong thực đơn tại các trường học" là một phần của câu trả lời này..
* Nếu bạn đến định cư tại Canada với ý định đuổi chúng tôi ra khỏi Canada bằng nhiều kiểu tuyên truyền để cuối cùng chiếm hữu nước Canada, thì các bạn nên thu xếp hành trangvà trở về lại nơi xứ sở mà bạn đã rời bỏ. Ở đây không có chỗ cho các bạn và tư tưởng Hồi Giáo của bạn.
Sự vui hưỏngTự Do hằng ngày của bạn không phải là MIỄN PHÍ, mà chính các quân nhân của nước bạn đang cư trú đã phải trả giá bằng máu của họ.
***** Đây là bản chánh bằng tiếng Anh như sau : *****
A commercial promoting pork says:
“PUT SOME PORK ON YOUR FORK” The MAYOR REFUSES TO REMOVE PORK FROM SCHOOL CAFETERIA MENU AND EXPLAINS WHY:
Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of a Montreal suburb.
The mayor of the Montreal suburb of Dorval has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why.
“Muslims must understand that they have to adapt to Canada and Quebec, its customs, its traditions, and its way of life, because that’s where they chose to immigrate.
“Muslims must understand that they have to integrate and learn to live in Quebec. “They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Canadians who, so generously, welcomed them.
“Muslims must understand that Canadians are neither racist nor xenophobic.Canada accepted many immigrants before Muslims showed up (whereas the reverse is not true, in that Muslim states do not accept non-Muslim immigrants).”
“Just like other nations, Canadians are not willing to give up their identity or their culture.
“And, if Canada is a land of welcome, it’s not the Mayor of Dorval who welcomes foreigners, but the Canadian-Quebecois people as a whole.
“Finally, they must understand that in Canada ( Quebec ) with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain.”
The municipality of Dorval was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.
“For Muslims who disagree with secularism and do not feel comfortable in Canada, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Sharia.
“If you left your country for Canada, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Canada than elsewhere. We will not let you drag Canada down to the level of those 57 countries.
“Ask yourself this question – just once: “Why is it better here in Canada than where you came from?”
“A canteen with pork on the menu is part of the answer.”
If you came to Canada with the idea that you will displace us with your prolific propagation and eventually take over the country, you should pack up and go back to the country you came from. We have no room here for you and your ideology.
Your Everyday Freedom is Not Free, Your Military Paid For It!
----------