THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO T.T DONALD TRUMP KHI ĐẢNG DÂN CHỦ NGÀY ĐÊM
Nguồn: CHÍNH TRỊ HOA KỲ - Youtube Ngày đăng: 2018-08-27