Những Tâm-Hồn Hèn Hạ và Nhơ Bẩn
Tác giả: Nguyễn Lễ Ngày đăng: 2018-08-27
Riêng tôi, tất cả những gì mà Tiến-Sĩ Nguyễn-Tiến-Hưng đã viết về chiến tranh Việt-Nam sau 30-4-1975 chỉ đựơc xem như là "Nhân Chứng" với những nhận định về thời cuộc mà thôi...
Tôi kính trọng Ông Hưng với 2 chữ "Ấu-Trĩ" mà Ông đã xử dụng hàm ý như là "Chửi" một cách nhẹ nhàng vào mặt những tên làm "chính-trị điếm vặt" của cả hai miền Bắc Cộng-Sản và Nam Quốc-Gia Tự-Do... trứơc một thế-giới lớn lao đã phát triển mở mang tòan diện...
Từ sự "ấu-trĩ chính-trị" của những tâm-hồn hèn hạ và nhơ bẩn... hám danh, tham lam, lừa đảo tranh giành Quyền-Lực, Quyền-Lợi, Đất Đai, Nhà Cửa và Miếng Ăn một cách hẹp hòi, ích-kỷ... Trình-độ hiểu biết nông cạn... với một lương-tâm đen tối... Đầu óc ác-độc, lưu manh... Tối ngày họ chỉ sống quanh quẩn trong sự rình mò, mưu toan cứơp giựt... đầu độc và giết hại ngừơi khác càng nhiều càng tốt... Họ đã và đang sống trong tối tăm... khi thế-giới bên ngoài đã khai phóng...
Thật ! tội nghiệp cho những thân xác đã mất lương-tri đang đợi chết và hôi thối...
Bài viết "Tóm Lựơc Sử Liệu Bức Tử" VNCH (Trích dẩn từ Hồi Ký Biến Loạn Miền Trung ?) của Trí-Thức Học-Gỉa Lê-Xuân-Nhuận rất chính xác... nhưng thiếu hẳn sự Công-Bình của một cây bút... và chú-thích của Trí-Thức Học-Gỉa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. như một sự buộc tội qúa khắc khe và đối kỵ với Công-Gíao / Vatican... Thêm vào cái lũ Học-Gỉa Ấu-Trĩ Thống-Nhất Đất Nứơc... có tên Ông Kỳ Râu-Kẽm... số 1 !
Trong khi âm mưu Tàu Cộng đã và đang đầu độc tiêu diệt Dân-Tộc VN... thì lại Hèn Hạ im lặng làm ngơ... Hơn thế, lại còn âm thầm, kín đáo bán Danh-Dự và Linh-Hồn để nhận Dollars của Tàu Cộng và Việt Cộng "ban cho" rất là Nhơ Bẩn... Thứ Việt-Nam ấu-trỉ chính-trị "Bums" đang chạy quanh White House, Capital và Phủ Thống-Đốc Hoa-Kỳ (kể cả Anh Quốc, Pháp, Đức, Canada, Úc... ) ?
(Tôi kính trọng sự tự-do ngôn-luận của tất cả mọi ngừơi... Cá nhân tôi, khi xét đóan một sự việc... tôi rất sợ bị nhầm lẫn... thiếu đức Công Bình , để bị phán xét trở lại... và bị đánh gía là Hạ-Cấp, Vô-Liêm-Sĩ... vì văn-phong phản ảnh phẩm-cách của chính con ngừơi đó... ! ) Tôi không phải là một Công-Gíao .
Đồng thời, tôi cám ơn tác-gỉa Hoàng-Tâm (Anh-Quốc 16-11-2014) qua bài "đã sáng mắt chưa... ? " (Cuộc sống trong thiên-đàng của CSVN )
Kính xin thưa chuyện với Trí-Thức Lê-Xuân-Nhuận
A/ Từ Hồi-Ký Biến Loạn Miền Trung, tác-gỉa đã trích ra tất cả hình ảnh khốn nạn, hèn hạ và nhơ bẩn của một số Giám-Mục, Linh-Mục và Tín-Đồ Công-Giáo đã tiếp tay cho Bọn Cộng-Sản Bắc-Việt tấn công thanh tóan miền Nam (VNCH) hòan tòan đúng 100%... nhưng xin thưa, tính theo tỉ-lệ phần trăm (%), với khỏang 8-9 triệu (?) tín đồ Công-Giáo... thì con số trên hãy còn qúa thấp, qúa nhỏ bé... Chưa tính đến những tên Cộng-Sản XHCN... hay Việt-Minh Cộng-Sản sắt máu đã trá hình, đội lốp Công-Giáo...
Nếu so tỉ-lệ % nhóm ngừơi Cộng-Giáo theo Cộng-Sản XHCH với vài tôn-giáo và đảng-phái chính-trị... thì khối ngừơi Công-Giáo Cộng-Sản XHCN này còn thua xa và qúa ít...
Nhưng, vì thành kiến với Thập-Tự-Gía nhất là Công-Giáo/Vatican... Có rất nhiều ngừơi "Ấu-Trỉ Chính-Trị" đã qúa khích chỉ trích, phê phán và mạ lị ngừơi Công-Giáo... một cách hàm hồ nông cạn... " vơ đủa cả nắm... như là tất cả Công-Giáo đều là Cộng-Sản XHCN hèn hạ, nhơ bẩn... " không lẽ tất cả ngừơi Công-Giáo đều xấu xa... (cá nhân làm sai... chứ không phải tất cả làm sai ! "Một cây phải có vài lá sâu... "
Mĩa mai, có những tên Giám-Mục và Linh-Mục đã ủng-hộ và bênh vực Cộng-Sản XHCN/VN... với lời lẻ rất là đạo-đức: "Những ngừơi Cộng-Sản cũng là con cái của Chúa và Đức Mẹ... " Hay đó chỉ là những lời khiếp sợ của những kẻ tu hành và con chiên... vì qúa sợ Bọn Cộng-Sản XHCN sắt máu... sẽ dẹp bỏ phép Thông Công của các Giám-Mục và Linh-Mục... Hơn thế, sợ bọn CS/XHCN sẽ tịch thu tất cả tài sản, đất đai... tống cổ Cha và Con chiên vào rừng... đi Kinh-Tế Mới... ( ??? )
Khốn nạn hơn, bè lũ Cộng-SảnVN/XHCN gian ác và mất dạy... kể cả một số trí-thức qúa khích và kỳ thị Tôn-Giáo... đã nói lên những lời Vô Giáo Dục... với những tiếng cừơi tự đắt ngạo nghễ... "Đòi Hiếp-Dâm Đức Mẹ... Báng bổ Đức Mẹ là con đĩ điếm... đã làm tình với rất nhiều đàn ông... Cũng như Đức Chúa Jesus đã làm tình với nhiều ngừơi con gái và đàn bà... để đẻ ra bọn Kitô Giáo... Với sự nguyền rủa Công-Giáo Vatican sẽ bị sụp đổ... Thập-Tự-Gía và quyền-lực 3 ngôi của Chúa Cha, Đức Mẹ và Chúa Con sẽ không còn nữa... vì tiên tri năm 2000 tận thế đã qua... mà chẳng có một ai dám đương đầu "sống chết" với Bọn Ác-Độc Cộng Tàu và Việt Cộng...
Bọn Cộng-Sản Tàu-Cộng và Việt Cộng đã từng tự hào : "Quyền-lực của Mao và Minh vĩ-đại hơn Thựơng-Đế, Đức Chúa Trời, Đức Mẹ, Jesus, Ông Phật, Bà Phật, Mohamét, Đạt Lai Đạt Ma phải chạy loạn... và các đạo giáo khác chỉ là thuốc phiện... mê tín, ăn bám... không sản-xuất... Mao và Minh đã có sức mạnh cai-trị Tàu Cộng Vĩ-Đại và Việt.Cộng.. mà chẳng ai có đủ "can đảm" để phản công... Hay một thế-lực nào dám đụng đến Quyền-Lực Cai-Trị của Lãnh-Đạo CSVN.(bất qúa, có vài ngừơi la hét... rồi đi vào Tù... ! )
Rất tiếc là phần đông dân Việt-Nam, tôi và một số QLVNCH đã không còn có Quyền-Lực sức mạnh trên đầu cây súng... để đương đầu sống chết với Bạo-Lực Ác Độc Việt Cộng-... Sau đó, đánh lại Tàu Cộng...
Hơn một lần..tôi đã viết thư kính xin Ông Xi-Jinping và Đảng Tàu Cộng.. nếu có đủ can đảm và anh hùng thựơng phong... hãy giúp đở cho tôi đựơc "Chết " khi trên tay tôi đã và đang cầm cây súng... (gần ngang bằng vũ-khí của Việt Cộng... ) Tôi sẽ tấn công đánh Tàu Cộng ... Thua và Chết cũng đánh để "so cựa" với đám Tàu Cộng... Thà chết ! Không bị Đồng Hóa và Nô-Lệ... Tôi và đồng đội của QLVNCH không có Hèn Hạ và Nhơ Bẩn như đám Lãnh-Tụ / BCT-ĐCSVN... Sống mà không biết "Nhục"
Nếu tôi là Lãnh-Tụ của Tàu Cộng... sau khi thanh tóan xong Việt-Nam... Từ từ, tôi sẽ lên kế -sạch "Giết Sạch" tất cả Lãnh-Đạo, Tứơng Tá và cấp chỉ-huy nồng cốt của Việt Cộng... để thống-trị Việt-Nam.
Khoảng trên 15 năm trứơc--gián tiếp, tôi đã thông báo cho CIA, KGB và an-ninh quốc-tế... Tôi sẽ kêu gọi Tòan Dân Việt hãy dùng "Lửa" để thiêu đốt tất cả những gì của Tàu Cộng, Việt Cộng Gian Ác và những kẻ ác-độc... trên đất nứơc Việt-Nam... khi họ đã "chủ tâm ác-độc" làm sai ý muốn cao qúi, tốt đẹp của Nhân-Loại và Thựơng-Đế... Họ đã mĩm cừơi... với tôi qua mấy chữ "Cool Down, Forgive and Forget... "
Tóm lại, sự sụp đổ miền Nam VN và "bức Tử VNCH" do vài quyền-lực của thế giới bên ngoài "nhất là âm mưu và thủ đoạn của Tàu Cộng" đã đứng sau lưng Cộng-Sản XHCN/VN... thêm vào sự hổ-trợ mê muội, ấu-trỉ của hầu hết các Tôn-Giáo và Đảng Phái Chính-Trị ở miền Nam VN-- Chứ không phải chỉ riêng một số Giám-Mục, Linh-Mục và Chiên con Công-Giáo đã làm Sụp Đỗ Miền Nam và Bức Tử VNCH... Họ đã chửi bới, mạ lị... người Công-Giáo một cách thậm tệ... Xin đựơc hỏi có qúa Hàm Hồ và thiếu Công-Bình lắm không ?
Xin đặt lại vấn đề Tổng-Thống Thiệu với 3 nhận định "ấu-trĩ" mà báo chí đã thị phi bôi nhọ Ông Thiệu trứơc 30-4-1975... nay vẩn còn có một số ngừơi Tin đó là sự thật... trứơc vấn nạn Hán hóa Việt-Nam sẽ mất nứơc, bị diệt vong... qua bình phong Đại-Đồng dứơi quyền-lực của Tàu Cộng trên tòan vùng South East Asia...
1 / Đầu năm 1973 Tổng-Thống Thiệu hãy còn thiển cận tin vào gỉai pháp "Quân Sự" để giải quyết chiến tranh Việt-Nam... với 4 Không ! Ông Thiệu không có sai... !
Tôn-giáo và Đảng Phái Chính-Trị Ấu-Trỉ... cho đến bây giờ mới thức tỉnh nhìn thấy cái đuôi Xâm Lược Thanh Tóan Viêt-Nam (như Tây-Tạng) và Thống-Trị tòan vùng South East Asia đã lộ ra qúa rõ ràng... Tất cả, có thể xem như "Gạo đã nấu thành cơm... " Hình như đã hơi qúa trể muộn cho Dân-Tộc Việt-Nam vùng đứng lên... để tự cứu lấy chính mình... ! ( ? )
Dân-Tộc VN chỉ còn một con đừơng là "Bí mật Đột kích... Dùng Lửa (Đốt, Đốt và Đốt sạch... không nương tay... một mất một còn... mới mong thóat khỏi cảnh bị giết, nô-lệ và bị diệt vong... "
Không có vủ-khí trên tay... nhưng phải Phản Công vì tự vệ... nếu lở tay mà phải gây đổ máu và chết cho Ác Cộng... Đó là Ngộ Sát... vì Định-Luật sinh tồn mà thôi... không những : "Vô Tội mà còn đựơc Vinh-Danh... vì Bảo-Vệ Dân-Tộc và Tổ-Quốc" Đồng bào sẽ biết ơn... !
Tổng-Thống Thiệu không có thiển cận... khỏang 28-10-1972 đã đọc diển văn "chửi thẳng" vào mặt Bọn Chính-Trị Ấu-Trĩ đã qua Hồng-Kông... cấu kết với bọn Việt Cộng ở Pháp/Anh/Đức và Ý dứơi sự hổ trợ của đám Khuynh Tả và Báo Chí ở Mỹ... để làm sụp đổ miền Nam... đã tìm đủ mọi cách bịa chuyện để Bôi Nhọ Thiệu và Chính Quyền ...
Xin hỏi : Tại sao trên chiến-lựơc Đại-Đồng nhuộm đỏ thế-giới... Mao đã chủ trương "Quyền-Lực trên đầu ngọn súng" để thôn tính đất đai... cai-trị ngừơi dân. Đồng thời dùng vũ-lực để chiếm miền Nam VN...
Thì tai sao Ông THiệu không thể xử dụng Vũ Lực để tự-vệ và bảo-vệ cho miền Nam VN... ?
Kissinger, Nixon đã dùng chiêu Hoà-Đàm với Cộng Quân Bắc-Việt và không để cho Lãnh-Đạo Bắc-Việt đầu hàng năm 1972... là vì muốn giữ Danh-Dự cho Lãnh-Đạo Bắc-Việt... mà chỉ chủ tâm đưa Bắc-Việt vào Hoà-Đàm... Kiss.-- Nixon qúa ỷ lại quyền-lực, sức mạnh của Hoa-Kỳ... .nhưng "ngây thơ" tin vào Lãnh-Đạo Bắc-Việt... Nên đã vô tình giải quyết chiến tranh theo ý riêng của mình... gần như là bỏ rơi và phản bội lại đồng-minh QL/VNCH "Không thực hiện đúng lời đã hứa... với miền Nam VN"
Ngày nay, trứơc viển tựơng Dân-Tộc VN sẽ bị diệt vong... bởi Tập Đòan Lãnh-Đạo ĐCS/VN, ngừơi dân không có vũ-khí trên tay... lấy gì để chiến đấu cho sự tồn tại của một Dân-Tộc VN ?
Hô hào "Biểu-Tình Bất Bạo Động... mà không có hành-động... làm sao để có thể thay thế hay hủy diệt đối phương... ? Phải có Vũ-Khí trên tay... Đó là định-luật Tự-Vệ và Phản Công "
2/ Theo báo-chí : "Tổng-Thống Thiệu đã có âm mưu sửa đổi Hiến-Pháp để làm thêm Tổng-Thống nhiệm kỳ thứ 3... " thật qúa ngây thơ và ấu-trỉ... Tại thời điểm lúc đó, Thiệu và Ban Tham-Mưu đã biết lo sợ... còn đâu mà lo giành giựt, tham quyền cai-trị... 4 năm nữa ? Ông Thiệu đã đóng kịch... để ra đi... !
Hình như sau khi hiệp-định Paris đã đựơc ký... Khỏang tháng 6 – 9 năm 1973 không nhớ) báo chí có đăng tin Quốc-Hội sẽ phê chuẩn Tổng-Thống có quyền tái ứng-cử... (Có nghĩa là đi theo vết xe của Cụ Diệm... đến năm 1963 Cụ Diệm không có chương-trình ra đi... như Hiến-Pháp đã định luật... nên có đã phe chống đối nổi lên... )
Tôi đã tìm hiểu sự việc... Theo ý chung là Ông Thiệu sẽ ra đi... và một chính-phủ mới sẽ thay thế...
(tôi hòan tòan không có nhận một ân-huệ nhỏ bé nào của Ông Thiệu... cho dù 1 ly nứơc lạnh.)
Sự thật ! thử hỏi : Ai sẽ ủng-hộ cho Ông Thiệu... ? Phe Thân Pháp đã hoạt-động gần như công-khai... Phe Dương-Văn-Minh, Phe Kỳ râu kẽm, các Đảng-Phái và Tôn-Giáo... (chưa kể Phe Cộng, Tàu Cộng nằm vùng... Phe Tàu và Xã-Hội Đen Khuynh Đảo ở Chợ-Lớn có để cho Thiệu yên hay không ? )
Nếu Tổng-Thống THiệu xé bỏ Hiến-Pháp và làm Tổng-Thống thêm 4 năm nữa... sẽ có ngừơi Bắn Ông Thiệu... Ông Thiệu thừa biết điều này.(Trong tình-báo và an-ninh, có những sự thật đã đựơc che dấu... )
Ông Thiệu chỉ là kẻ tạm gọi là khôn ngoan và đóng kịch... để hạ cánh an tòan... mà thôi !
Nếu qúi vị ở trong bối cảnh và vị-trí của Tổng-Thống Thiệu... qúi-vị có thể làm đựơc gì hơn... và gỉai quyết ra làm sao... để đựơc tốt đẹp hơn... ? với biện pháp nào để ít đổ máu nhất... ?
a/ Sau khi Hiệp-Định Paris đã đựơc Ký... Xem như Miền Nam đã THUA rồi... với kế hoạch Kinh-Tế Hậu Chiến đã đựơc Hoạch Định ở Bộ-Tổng Tham Mưu... Trong khi, tất cả đã qúa tin tửơng vào Chính-Phủ Ba Thành Phần... ? Quân Bắc-việt và MTGP/MN sẽ nắm toàn quyền hành Cai-Quản đất nứơc Việt-Nam. QLVNCH một số sẽ giải ngủ--số còn lại sẽ ở dứơi sự điều hành của Bắc-Việt/MTGPMN... (Kinh-Tế Hậu-Chiến) Ai Ngờ Bị Cộng-Sản Bắc-Việt "lật lọng... !"
b/ Xa hơn, Miền Nam VN đã đựơc gỉai quyết trong thế bị Thua cuộc... tính từ 1966 Tứơng Do Thái Moshe Dayan đã họp với phòng Kế-Hoạch của miền Nam... "Chiến tranh VN sẽ đựơc gỉai quyết bằng sự hòa đàm giữa hai bên... Miền Nam VN sẽ phải chịu thiệt thoài vì có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam... "
c/ 1968 Kissinger đã thông báo trực tiếp cho TT. Thiệu là Mỹ sẽ nói chuyện thẳng với HÀ-Nội và MTGP/MN không có Chính Quyền Miền Nam.
d/ 1970 quân-đội Hoa-Kỳ đã âm thầm kín đáo rút quân đi chổ khác... hay về Mỹ...
Mỹ đã về nứơc..(1973) 2 năm trứơc 30-4-1975. Mỹ đã thông báo với thế-giới là Mỹ đã thua cuộc chiến tranh ở Việt-Nam... Mỹ đã ca ngợi sự chiến đấu anh dũng, tài ba, xuất chúng của Quân-Đội Bắc-Việt... (Tôi không biết là Mỹ có kín đáo chửi cha thiên hạ... và Ba Xạo là đã gỉa Thua... hay không ?)
Thêm vào báo chí Mỹ và Âu-Châu / Anh, Pháp, Đức, Ý... đã ca ngợi chiến thắng của Quân Bắc-Việt... Thực sự, Cộng-Sản Bắc-Việt đã thắng trong cái Thua... hay là Tàu Cộng đã thắng cuộc chiến tranh Việt-Nam... ? Toàn Dân-Tộc Việt-Nam (Bắc và Nam) đã THUA Tàu Cộng... ?
3/ Phong-Trào Chống Tham Nhũng và đòi Thiệu phải Từ-Chức đã nổi lên vào tháng 2-1975... Tôi có thể viết mấy chữ "Phừơng Ấu-Trĩ làm Chính-Trị" lo tranh giành nhau quyền-lực và quyền-lợi đã mắc mưu thâm gian ác của Tàu Cộng... nay đợi chờ ngày Dân-Tộc VN có thể bị mất nứơc và làm Nô-Lệ...
Xin hiểu cho... gỉai quyết chiến tranh Việt-Nam ngoài khả năng và tầm tay của Tổng Thống Thiệu...
 
Lời cuối
Những tâm-hồn hèn hạ và nhơ bẩn chỉ lo tranh giành Danh Hão, Quyền-Lực và Quyền-lợi... với sự ấu-trĩ chính-trị... không nghĩ đến những ngày Nhục Quốc cho một dân-tộc Việt có thể sẽ bị diệt vong...
Tôi xin phép để đựơc nhắc lại lời của một số ngừơi đã từng làm việc với Tổng-Thống Mỹ, Quốc-Hội Hoa-Kỳ, CIA... và là Phụ-Tá đặc biệt của Tổng-Thống Thiệu đã nói với tôi rằng :
30-4-1975 Họ rất lấy làm Hổ-Thẹn vì không giải quyết đựơc gì tốt đẹp cho ngừơi dân và tất cả thuộc cấp dứoi sự chỉ huy của Họ... Họ chỉ giử đựơc an toàn tấm thân... hay bất qúa giử đựơc an tòan cho vợ con... ra đi sống bình an ở hải-ngoại... Trong khi thuộc cấp đã phải bị đi Tù Tội và gia-đình bị đày ải khổ cực và nhục nhằn... bởi Cộng-Sản Việt-Nam. Họ đã không còn đủ can đảm để sinh hoạt với Cộng Đồng và gặp bạn bè thuộc cấp... Họ đã chết trong âm thầm... chỉ có vài ngừơi thân trong gia đình đã đưa tiển họ mà thôi...
Họ đã nhờ tôi chuyển lời "Xin Lổi" đến tất cả anh chị em trong QL/VNCH và Cán-Bộ Dân-Chính cùng toàn dân đồng bào VN (ai không phải là Cộng-Sản... Hèn Hạ và Nhơ Bẩn)
Riêng tôi, hởi những ai đã và đang sống ở Việt-Nam... có quyền-lực với cây súng trên tay... Qúi vị làm đựơc gì cho Dân-Tộc Việt thoát ra khỏi cảnh Bần Cùng, Nô-Lệ và Diệt Vong... bởi Tàu Cộng ? Hay là quí Ngài công khai đồng lõa với Tàu Cộng là thanh tóan và tiêu diệt Dân-Tộc Việt-Nam ?
Xin nhớ rằng QLVNCH :
- Không gián tiếp đầu độc giết hại Dân-Tộc Việt... (kể cả Ngừơi Việt gốc Hoa, gốc Chàm, gốc Miên... )
- Không đẩy con dân Việt vào đừơng cùng... đói khổ, bịnh họan và đi làm lao-động xứ ngừơi...
- Không làm nhục ngừơi đàn bà, con gái Việt Nam...
- Không tù tội , giết ngừơi một cách Hèn Hạ và Nhơ Bẩn...
- Không làm băng hoại đất nứơc và con ngừơi để dể bề trấn áp và cai-trị...
Nguyễn-Lễ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8-26-2018
--------