Sự Thật và Chuyện Hoang Đường về Chiến Tranh Việt Nam
(Truths and Myths about the Vietnam War)
Phổ biến : Michael Do Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-05-01
Phim do Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Chiến Đấu ở Việt Nam - Atlanta (The Atlanta Vietnam Veterans Business Association Foundation – AVVBA) thực hiện.
Trong gần 50 phút, cuốn phim nêu ra những sự thật để hoá giải những điều hoang tưởng mà giới truyền thông và các nhân vật phản chiến đã bịa đặt, xuyên tạc và vu khống để xoay hướng cuộc chiến, làm lợi cho đối phương; dẫn đến sự mất miền Nam Việt Nam vào tay Cộng Sản. Qua cuốn phim, quí vị thấy rõ bộ mặt phản phúc man trá của John Kerry, Jane Fonda, Ken Burns; cũng như thấy phong trào hippy, phản chiến đã bị đế quốc Liên Sô tung tiền ra mua chuộc và lèo lái như thế nào.
Nhà làm phim đã mượn câu tuyên bố của cố Tổng Thống Ronald Reagan để tẩy rửa mối oan khiên mà năm mươi năm qua, những người lính chiến đấu ở Việt Nam – và cả người lính VNCH chúng ta - phải chịu đựng.
Ông nói: “Vài năm trước đây, chúng ta đã hồi hương một đoàn những chiến sĩ từng chiến đấu một cách dũng cảm không kém bất cứ người Mỹ nào trong lịch sử của chúng ta. Họ đã trở về không có sự vinh quang không phải vì họ bi thua trận; mà vì họ đã không được phép chiến thắng.
Nguyên văn: “Several years ago, we brought home a group of fighting men who had fought as bravely as well as any Americans in our history. They came home without victory not because they had been defeated but because they had been denied permission to win.
Sau khi nhận được sự cho phép của AVVBA; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã nhanh chóng làm việc tích cực, gấp rút đưa phần phụ đề tiếng Việt vào phim để giới thiệu rộng rãi đến tập thể người Việt qua các hệ thống truyền thông xã hội. Cuốn phim này mang tựa đề Việt ngữ là : Sự Thật và Chuyện Hoang Đường về Chiến Tranh Việt Nam, đăng trên hai hệ thống YouTube Đọc Sách Hay, Tiếng Việt Sử Việt, và Michael Do.
Chúng tôi chân thành cảm tạ quí ông James Dickson của Hiệp Hội AVVBA, ông Steve Sherman, CEO của Tổ Chức Cựu Chiến Binh vì Sự Thật Lịch Sử (The Vietnam Veterans for Factual History) đã sốt sắng cung cấp các hồ sơ về phim. Chúng tôi ghi nhận công sức của cô Josephine Ngọc Diệp Nguyễn trong việc làm phần phụ đề Việt Ngữ.
Chúng tôi tha thiết mong quí vị giới thiệu thật rộng đến tất cả bạn bè gần xa, và khuyến khích họ tiếp tay truyền bá xa hơn nữa. Chúng tôi cũng ân cần nhắc nhở rằng mục đích của phim là thông tin, giáo dục; hoàn toàn nghiêm cấm việc sử dụng phim cho mục đích lợi nhuận.----------