LM Nguyễn Duy Tân Bị Triệu Tập Vì Kêu Gọi Biểu Tình 2/9 Và dọa Đập Tượng HCM
Nguồn: HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC - Youtube Ngày đăng: 2018-08-31