Giải Ảo Thời Sự 180903 - Phần 1: Hoa Kỳ chuyển hướng
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-09-03