Mũi Tên Và Ca Khúc
(Chốn gửỉ gắm tâm tư)
Tác giả: Henry Wadsworth Longfellow
Chuyển ngữ : Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Nguồn: Đặc San Lâm Viên Ngày đăng: 2018-09-05
Mũi Tên Và Ca Khúc

Tôi bắn lên trời một mũi tên,
Tên rơi xuống đất, biết đâu tìm;
Vì tên phóng thẳng nhanh vun vút
Theo dõi đường bay khó thể nhìn.

Tôi thổi lên trời một khúc ca
Âm thanh rơi xuống tận nơi xa
Nào ai tai thính nghe được rõ,
Để tâm nhớ nỗi những lời ca ?

Trên một cây sồi mãi về sau
Mũi tên tôi thấy ở cành cao;
Ca khúc năm đó còn nghe hát
Bởi một bạn hiền của năm nao

Tâm Minh Ngô Tằng Giao - chuyển ngữ
*****
The Arrow And The Song

I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

Henry Wadsworth Longfellow