Ông Ngô Kỷ nói về cố TNS John McCain: “Tôi không cho ông ta là anh hùng!”
Nguồn: PhốBolsaTV - Youtube Ngày đăng: 2018-09-06

Ý kiến độc giả :

Cám ơn ông Ngô Kỷ đã trình bày rất rõ ràng đầy chứng cớ về thành tích của ông John McCain. Sự trình bày rõ ràng này đã giúp cho bao người Việt mở mắt để biết xấu hổ vì họ đã khờ khạo tin những tuyên truyền láo khoét nhảm nhí, hoặc vì họ đã bán đứng lương tâm để cố tình khen ngợi những điều không thật hầu mong được nhận một ân huệ hay hưởng chút danh vọng hảo huyền từ Đảng Dân Chủ và bọn phản chính quyền tại Mỹ !

JB Trường Sơn