Nhiều nhân sĩ CĐ tố cáo nhóm ông Phan Kỳ Nhơn độc quyền biểu tình, làm hại giới trẻ
Tác giả: PhoBolsaTV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-09-07