Thời Sự Hoa Kỳ 9/9/2018: DÂN MỸ XÚC ĐỘNG TRƯỚC THẮNG LỢI CỦA DONALD TRUMP KHIẾN ĐẢNG DÂN CHỦ BẼ MẶT
Nguồn: THỜI SỰ HOA KỲ - Youtube Ngày đăng: 2018-09-08

Thời Sự Hoa Kỳ 9/9/2018: TẬP CẬN BÌNH BỊ ' THẨM VẤN ' NGAY TẠI TRUNG QUỐC