KHAI DÂN TRÍ 10/9/2018- HUY ĐỨC : TÔI NÓI THAY CHO ĐỒNG BÀO TÔI
Nguồn: Cờ Vàng - Youtube Ngày đăng: 2018-09-10

Ý kiến độc giả :

Nghe Huy Đức kể chuyện lạ về Đinh Tiên Hoàng, tôi không thể tin rằng Việt Cọng có thể ngu đến như thế, liền lên mạng tìm sự thật, thì đọc được bài sau đây chứng minh đó là sự thật về cái ngu của VC khi chúng viết lịch sử. Quý vị có thể vào trang sau đây để đọc và để biết VC nó ngu như thế nào !
Kim Hoa Bà Bà