Tướng LƯƠNG XUÂN VIỆT: "Đây là một trò lừa đảo..."
Nguồn: Nua Vong Trai Dat TV - Youtube Ngày đăng: 2018-09-17