CHẾT BỚT CHO DÂN NHỜ

Tác giả: Tha Nhân Ngày đăng: 2018-09-22

 
Trần Đại Quang theo gót cáo Hồ
Ô hô! Quang ngoẻo thật rồi a!!?
Cường hào chúa ngục như vua quỉ
Ác bá lộng hành xác hóa ma
Bộ trưởng công An quyển sấm sét
Cầm đầu Đất Nước chức mờ nhỏa
Máu xương con Việt xây ngai, ghế
Chết bớt cho dân đỡ mất nhà!

Tha Nhân
Cảm tác khi tin CTN TĐQ chết.