ĐIẾU MUỘN
Tác giả : Tha Nhân Ngày đăng: 2018-10-03Tha Nhân phóng tác theo Tha Hương:

Này này cái gã Đại Quang
Tại sao đang sống chuyển sang từ trần

Mi ngoẻo chết làm dân sung sướng!!
Vì dân mong được nướng cả bày!
Trọng, Ngân, Vượng, Phóng lăn quay
Huynh, Nhân, Phúc, Huệ chết ngay một đàn

Vì dân muốn dẹp tan Cộng Sản
Để Việt Nam thoát nạn oan khiên.
Quang ơi mi chết sao yên
Vì xưa mi đã rất ghiền máu dân

Quang cứ chết cho phần Nước sạch
Cho Giang Sơn được mạnh thêm giàu.
Người dân chẳng tiếc mi đâu
Nhất là cả Lú đứng đầu nghe Quang

Ta điếu mi muộn màng chút xíu
Nhưng lời thật riu riú từng câu.
Luật vay trả có chạy đâu
Làm ác gặt ác như hầu chẳng sai

Mi giết dân giết hoài chẳng sợ
Thế cho nên đảng nọ giết mi!
Những ngày ở ngục A Tỳ
Nạn nhân ắt đến tìm mi đòi người

Nợ sao quịt được Quang ơi
Điếu mi ta có vài lời với mi!!

Camthành, Oct 1 2018
Tha Nhân phóng tác theo TH