BBT : Đáng ra tin tức dưới đây Ba Cây Trúc không nên phổ biến vì chưa được kiểm chứng qua các cơ quan truyền thông quốc tế, tuy nhiên vì lời cam đoan của tác giả TT Thích Thông Lai rằng đó là sự thật 99% cho nên chúng tôi cho đăng để xem đây là một thách thức đối với uy tín của vi thượng tọa này. Nếu quả thật đây là sự thật thì uy tín của thượng tọa sẽ vượt hản mọi cơ quan truyền thông, nếu là tin vịt thì từ đây quý vị sẽ biét rằng thượng tọa này chỉ thích nói ba hoa để phục vụ cho một mục đích mờ ám nào khác.
Tin Cực Vui cho 90 Triệu dân VN: TBT Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vì mắc VIRUT HIẾM và LẠ
Tác giả: Hòa thượng Thích Thông Lai Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-10-07

-------000------
TBT Nguyễn Phú Trọng hiện diện trong Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Nguồn: Zing Vn youtube Ngày đăng: BODY