Đại hòa tấu Quốc Ca Việt Nam (Tiếng gọi công dân) do dàn nhạc giao hưởng Ukrainian National Presidental Orchestra trình bày
Nhạc trưởng: Serhiy Zilitariev Biên Soạn: Giáo sư Lê Văn Khoa