Mỹ giáng đòn sấm sét hất cẳng Trung Quốc ra khỏi Biển Đông , TQ chưa đủ tuổi chơi với Mỹ
Nguồn: THỜI SỰ HOA KỲ - Youtube Ngày đăng: 2018-10-11