CÒN ĐÂY, LỜI TỰ THÚ
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2018-10-11
Tin Net: Ngày 18/1/2014 chủ tịch đảng VC Trương Tấn Sang đã đến xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cắt băng khánh thành một đền thờ trị giá 5 tỷ đồng cho VC Lê Duẩn, cựu TBT đảng CSVN. “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng” VC Lê Duẩn đã để lại cho dân tộc Việt Nam câu nói bất hủ: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Bài thơ này riêng gởi tập đoàn tư bản đỏ, bán nước CSVN và gia đình giòng tộc của VC Lê Duẩn.)

"Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc
Cho Liên Xô, nào cho phải ta đâu !
"
Ôi, cả cuộc đời mới thấy một câu
Là thành thật của "đỉnh cao trí tuệ" !
*
Từ trước đến nay đảng không nói thế
Đảng dối gian và lừa mị toàn dân
Từ anh Hồ cho đến chị dân quân
Rằng bọn Mỹ là những tên xâm lược
*
Rằng Ngụy ác ôn, ôm chân đế quốc
Theo Mỹ bạo tàn, bóc lột dân ta
Rằng xót dân Nam hiền hậu thật thà
Bị kềm kẹp bởi gông cùm Mỹ - Ngụy !
*
Đảng bắt trẻ làm anh hùng chống Mỹ
Thay óc tim, dạy bắn giết đồng bào
Với ngụy từ "giải phóng" đẹp làm sao
Để xâm lược miền Nam, gây quốc nạn
*
Súng đạn Nga-Tàu thẳng tay tàn sát
Bao triệu con người khắp Bắc Trung Nam
Già trẻ gái trai chết thảm chết oan
Cho đảng dựng chiến công và thành tích
*
Ám sát, đặt mìn, đắp mô, pháo kích
Xách động, biểu tình, tung mọi chiêu gian
Tư tưởng quỉ ma, hành động bạo tàn
Cộng quyết phá cho tan tành dân nước
*
Đảng "Đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc
Cho Liên Xô", lời tự thú rõ ràng
Thế mà bấy nay đảng dối đảng gian
Rằng lính miền Nam đánh thuê cho Mỹ
*
Đảng gọi lính quốc gia là giặc Ngụy
Gọi Mỹ là loài đế quốc xâm lăng
Nhưng người nhận ra sau Bảy Mươi Lăm
Ai là Ngụy, ai là quân xâm lược !
*
Ai chiến đấu hết lòng vì dân nước
Ai đánh thuê cho cộng sản Nga - Tàu
Ai xô dân lành xuống đáy ngục sâu
Ai giết hại bao anh hùng hào kiệt
*
Ai cắt Tây Nguyên, bán rừng dâng biển
Ai đang tâm bóp nghẹn tiếng sơn hà
Ai bán đi di sản của Ông Cha
Ai coi rẻ máu xương người dân Việt
*
Nhìn rõ nhé, không thể còn ngụy biện
Hay vu cho người là lính đánh thuê
Đảng biết nhục không hỡi những tên hề
Vì muôn kiếp “CÒN ĐÂY LỜI TỰ THÚ..."

Ngô Minh Hằng