Ngày 14/10 : Hà Nội TÊ LIỆT khi người dân dùng Ôtô chiếm lòng đường phản đối nhà nước lừa đảo
Nguồn: Tre Làng TV - Youtube Ngày đăng: 2018-10-14