Dân Thủ Thiêm kéo lên biểu tình lớn tại Trụ sở UBND TP số 86 Lê Thánh Tôn Q1
Nguồn: Tin tức Online - Youtube Ngày đăng: 2018-10-14