Washington bất ngờ ra "tối hậu thư" yêu cầu Trung Cộng xin lỗi dưới lá cờ Mỹ.
Nguồn: Thời sự Hoa Kỳ - Youtube Ngày đăng: 2018-10-15

Hình dưới đây là chiếc túi mang tên "Nuclear football" (Bóng đá hạt nhân) luôn được nhân viên mang theo sau lưng của tổng thống Hoa Kỳ
----------