Tin tức thế giới ngày 16-10-2018 qua đài Viet Nam America VNA-TV
Nguồn: Vietnam America TV 57.3 - Youtube Ngày đăng: 2018-10-16