HT THÍCH THÔNG LAI thuyết trình về tình hình Việt Nam và chính sách chống Cọng của Donald Trump
Nguồn: Người Việt TV - Youtube Ngày đăng: 2018-10-17